• Čeština
  • English
Customer Login
Lost password?

Zobrazit košík

Má smysl chránit horský mlžný les v Abongphen?

Horský mlžný les  v Abongphen

V pohoří Bamenda Higlands na severozápadě Kamerunu, nedaleko města Bamenda (hlavní město regionu) se nachází  horský mlžný les. Často  bývá označován jako Tubah Upland Forest podle jména celé oblasti.  Bamendské pohoří patří k několika málo lokalitám na světě, kde může být tento typ lesa ještě spatřen. Jedná se o jeden z druhově nejbohatších, ale také nejohroženějších biotopů na Zemi. Řadí se mezi tzv. Biodiversity hotspots, místa s vysokou koncentrací vzácných, ohrožených a endemitských druhů.

Ve výšce od 1500 m.n.m. do 2300 m.n.m., mezi  vesnicemi Bambui, Small Babanki (Kedjom-Ketinguh), Big Babanki (Kedjom-Keku) a Finge lze najít mozaiku polí, pastvin a původních lesů. Uvádí se, že původně tu mlžný les pokrýval okolo 4 000 ha. Teď je to asi desetina a stromů pořád ubývá.

Ubývání lesního pokryvu je problémem v celém pohoří. Jen během posledních necelých padesáti let zmizelo v Bamenda Higlands více než 80% primárního lesa. Hlavním důvodem jsou trvale neudržitelné zemědělské postupy. Oblast je  díky chladnějšímu klimatu a půdě vulkanického původu, bohaté na minerály (v blízkosti lesa i na humus), poměrně vhodná pro farmaření . To místní obyvatelé vědí (jak je patrné i ze jména horské čtvrti, Abongphen v překladu znamená kopce jsou lepší) a proto se do hor přesouvají. Les vypálí či vykácí a na jeho místě sejí kukuřici, fazole, pšenici a jiné zemědělské plodiny. Díky velmi intenzivnímu zemědělství a zvětrávání hornin však zemina  rychle ztrácí svou úrodnost. Po několika letech proto farmář místo opustí a obstará si (stejným způsobem) nové. Volný pohyb početných stád dobytka spásajících vše, na co přijdou (včetně farem sousedů), a nekontrolované vypalování pastvin hraje také velmi významnou roli v celém procesu. Hrozbou pro zbývající fragmenty je i těžba dřeva.

Místní si pomalu začínají uvědomovat dopad své činnosti. Za poslední dekády viditelně ubylo vody v potocích během období sucha a roste i průměrná roční teplota. Oblast je označená jako „water catchment area“ (vodu chytající ) a jako taková je od roku 1995 chráněna zákonem. Nikdo však nařízení,  nutná pro zachování vodního zdroje, nerespektuje.

Množství a kvalita vody v tocích i té podzemní je silně ovlivněna vegetací, která území pokrývá. Lesy zpomalují odtok vody, díky svému humusovému podkladu usnadňují její vsakování, čímž výrazně přispívají zvyšování hladiny podzemní vody. Některé stromy jsou schopny čerpat vláhu z extrémní hloubky a zpřístupnit ji tak i ostatním organismům.  Kořeny také zabraňují erozi a zvyšují čistotu toků. Horský mlžný les má navíc ještě jednu zcela unikátní vlastnost. Stromy společně s epifytickými rostlinami, jimiž jsou hojně porostlé, vychytávají vzdušnou vlhkost z všudypřítomné mlhy, ta pak stéká po větvích a kmenech až k půdě, kde se pomalu vsakuje. Tento rafinovaný způsob zavlažovaní  může nahradit až stovky milimetrů srážek ročně. Sázení nepůvodních druhů, převážně eukalyptů, které je v oblasti běžné, problém neřeší. Spíše naopak. Eukalyptus čerpá ze země velké množství vody, která pak chybí okolním rostlinám i lidem.

Voda není to jediné, co spolu s původní vegetací mizí. Během několika desítek let zaznamenali obyvatelé hor výrazný úbytek lesních zvířat. Stále tu ale můžeme najít nepočetnou skupinu šimpanze Pan troglodytes ellioti, který se řadí mezi nejohroženější poddruhy primátů na světě. Vyskytuje se pouze v Nigerii a Kamerunu. Celkové množství jedinců tohoto poddruhu se odhaduje na pouhých 3 500 – 9 000.

Oblast je také významná druhovou rozmanitostí ptáků. Na několika stovkách hektarů žije přes 100 druhů opeřenců. Velké procento z nich je endemitských. Běžně je zde možno spatřit i jinak velmi vzácného, krásně zbarveného turaka bannermanova (Tauraco bannermani).  Druhovou pestrost a vysoký stupeň endemismu najdeme i v ostatních živočišných říších – u plazů, obojživelníků i hmyzu.

Nelze opomenout ani ojedinělé složení vegetace. Některé rostliny už nenajdeme nikde jinde na zemi. Mezi ty nejohroženější patří nenápadná trvalka Alchemilla fischeri či mohutný strom Newtonia camerunensis. Z více než desítky druhů sbíraných místními horaly pro účely tradičního léčitelství stojí určitě za zmínku Prunus africana. Z kůry této dřeviny se extrahují látky  používané k léčbě benigní hyperplazie prostaty. Také se ilegálně a hlavně trvale neudržitelným způsobem těží, proto stromů tohoto medicínsky významného druhu rychle ubývá.

Les má mimo jiné i vysokou rekreační a estetickou hodnotu. Je tu zkrátka krásně.

Horský mlžný les v Kedjom-Keku má smysl chránit!

Mountain Misty Multipurpose House

Vybráno 42 005 Kč z 150 000 Kč
28 %
0 dní do konce
47 přispěvatelů

Už se Ti někdy podařilo postavit víceúčelový dům, který může významnou měrou přispět k záchraně ohroženého biotopu, za 150 000 Kč? Teď máš příležitost!

Vybudujme společně místo, kde horští zemědělci najdou pracovní příležitosti, zdroj informací a naučí se novým věcem.

Podpořit projekt