V následujících třech letech investujeme do záchrany a obnovy 1 000 hektarů mlžného lesa v Abongphen Highland Forest

8,850

vybráno z €1,000,000

generuj zisk investicí do ochrany přírody.

Spojme síly a zachraňme společně poslední zalesněné plochy horském oblasti Abongphen (Kedjom-Keku) v Kamerunu.

 

zbývající plocha lesa

 

2 %

 

zbývající čas, který lesu zbývá

 

5 let

Horský mlžný les se rozkládá v nadmořské výšce 2 000 metrů v oblasti Kedjom-Keku (v překl. Lidé z lesa) na jihozápadě Kamerunu v pohoří Bamenda Highlands. Les je jedním z nejdůležitějších zdrojů pitné vody pro miliony lidí žijících v podhůří a také přirozeným domovem nejohroženějšího poddruhu šimpanze Pan troglodytes ellioti a stovek endemických organismů, které najdeme pouze a právě v Bamenda Highlands. Díky rychle rostoucí lidské populaci a dlouhodobě neudržitelnému rozvoji zbývají lesa už jen 2% z původní rozlohy.

Proč horské lesy mizí z Kamerunu?

2% ročně

 

Rychle rostoucí populace

60

 

minimální počet studentů ve třídě. Nekvalitní vzdělávání.

Dlouhodobě

 

neudržitelné hospodaření s přírodním zdroji, vypalování, extenzivní pastva, intezifikace, chemikalizace a mechanizace zemědělství.

Dlouhodobě

 

neudržitelný přístup k rozvoji.

Silnice do pramenných oblastí.

Nedostatek zájmu

 

lokální administrativy.

Nedostatečné

 

vymáhání práva.

Pouze 3 návštěvy lesníků za 5 let.

Unikátní přístup

 Abychom dosáhli socio-ekonomické udržitelnosti ochrany původních lesů, využijeme investiční koncept, který bude

napojen na tradiční kamerunský způsob úvěrových investic, kterým lokální farmáři říkají Njangi. Farmářské skupiny vytvoří malá zemědělská družstva s důrazem na ekologické zemědělství, agrolesnictví, řídící schopnosti i sociální odpovědnost. Tato farmářská družstva budou propojeny tzv. Forest Friendly Family Cooperative (v překl. družstvo “K lesu přátelská rodina”). Tento přístup zachrání lidi před chudobou, umožní jim se plně zapojit do dlouhodobě udržitelného rozvoje, získat nové schopnosti na všech podnikových úrovní (od farmáře po manažera) a zajistí udržitelnost a ziskovost hospodaření.

Ochrana a obnova lesa

Proč musíme zachránit mlžný les v Kamerunu?

Bez vody nemůžeme žít. Přitom si sami ničíme její důležitý zdroj — les. Na kamerunském severozápadě v pohoří Bamenda Highlands pokrývá vzácný horský mlžný les už jen 2 % původní rozlohy. Proto se tu v posledních dvaceti letech významně mění klimatické podmínky. Ubývá vod v řekách a snižuje se její kvalita. Voda je zamořená fekáliemi z dobytka a chemikáliemi z farem. Trpí také půda, která již ztratila veškeré živiny.Pokud se rychle nezlepší životní úroveň těch, kteří v lese a okolo něj žijí, lidé z lesa přijdou o svou identitu i zdroj vody.

Horský mlžný les v Abongphenu (horská čtvrť Kedjom-Keku, kde ještě zůstávají poslední zbytky lesa) do pěti let nejspíš nadobro zmizí z naší planety. S ním zmizí kromě vody také stovky endemických druhů organizmů, které jsou na horský les vázány a nemohou přežít jinde. Jako například bájný pták turako Bannermanův nebo skupina nejohroženějšího poddruhu šimpanze Pan troglodytes ellioti.

Co je naším cílem?

 

Náš cíl:

Ochránit 1 000 hektarů území, kde znovu vyroste původní les.

 

Prvním krokem k záchraně lesa bude zřízení trvalé šestičlenné lesní hlídky. Vytvoří ji místní domorodci, kteří od nás dostanou potřebné vybavení a výcvik. Jejich úkolem bude nejen zastavit drastický úbytek mlžných lesů, ale také formou osvěty promlouvat k místním obyvatelům, aby smysl záchrany lesa dobře chápali. Mezi nejvýznamnější hrozby, proti kterým budou hlídky vystupovat, patří lesní požáry, používání chemikálií v pramenných oblastech, farmaření a pastva dobytka v původních lesích, pytlačení a kácení stromů. Abychom mohli lépe plánovat ochranu i obnovu lesa, vytvoříme detailní, propracovanou mapu celého území a společně s místními obyvateli navrhneme dlouhodobě udržitelný územní plán pro celou horskou oblast.

 

Náš cíl:

Obnovit alespoň 1 000 hektarů původních lesů.

 

Přibližně před 2 000 lety pokrýval les celé pohoří Bamenda Highlands. V polovině 20. století už zabíral pouze jeho polovinu. Dnes najdeme horský mlžný les na zbývajících 2 % původní rozlehly. Chceme proto jeho posledních několik tisíc hektarů rozšířit alespoň o další tisíc. Obnovy lesa chceme dosáhnout těmito kroky:

 

1.   Místa, která nejsou úplně zničená oplotíme, ochráníme před požáry a dobytkem a ponecháme přírodní sukcesi.

 

2.  Společně s 25 lidmi z místní komunity, se kterými společně vysázíme milion stromů. Zároveň je naučíme včelařit, používat kompostovat, agrolesnické techniky, zpracovávat vlastní zemědělské produkty a další dovednosti, s nimiž se stanou nezávislí na naší výplatě.

 

3.  V horizontu deseti let také plánujeme obnovit lesní koridor mezi horským lesem v Abongphenu (Kedjom-Keku) a dvěma nejbližšími rozsáhlými fragmenty horského lesa Kilum-Ijum v oblasti Oku (10 km) a podhorského lesa Kom-Wum 25 km od Abongphenu.

 

 

Vzdělávání a osvěta

Proč zvyšovat kvalitu vzdělávání v Kamerunu?


Nedostatek kvalitního vzdělávání je jedním z největších problémů rozvojových zemí. V horském Abongphenu je gramotných pouze 30 % obyvatel. Jedinou cestou, jak zajistit přírodě v Kedjom-Keku trvalou budoucnost, je vzdělat tamní obyvatele.

Díky vzdělání si budou uvědomovat dopady svého jednání na životní prostředí a přicházet na vlastní způsoby, jak jej chránit. Pomůže jim také rozvíjet vlastní osobnost a zdravé kritické myšlení.

Náš cíl:

Dlouhodobě zvýšit kvalitu a úroveň vzdělání v dané oblasti.

 

Podpora vzdělávacích zařízení v okolních vesnicích. Pořádání workshopů a seminářů pro dosažení změny v přístupu místních učitelů a inovace forem a metod výuky.
Pomoc školám k modernějšímu vybavení laboratoří. Zaměřit se chceme i na podporu terénních praxí, které v Kamerunu zcela chybí.

 

Náš cíl:

Vybavit a zajistit provoz Misty Mountain Conservation Center v horském Abongphenu.

 

Již od roku 2012 budujeme v horském lese ochranářské centrum. Vybavíme jej potřebnými pomůckami a materiály, díky kterým bude možné zajistit vzdělání lidí podílejících se přímo na nekontrolované přeměně původních lesů na zemědělskou půdu. Součástí centra je také základní škola, kterou v současnosti navštěvuje dvacet žáků od 3 do 12 let. To je 100 % všech dětí v tomto věku žijících v Abongphenu.

 

Náš cíl:

Zajistit vzdělání v oblasti ochrany přírody, zvýšit úroveň osvěty v oblasti užívání návykových látek, bezpečného sexu a dalších mezilidských vztahů.

 

Ne na vše, co bychom se měli v životě naučit, existují předepsané školní osnovy. Proto se zaměříme na mimoškolní osvětu dětí i jejich rodičů.

 

Zvyšování životní úrovně obyvatel

Proč se musí zvýšit životní úroveň obyvatel?

Pokud chceme chránit přírodu, musíme myslet především na lidi, kteří ji ovlivňují. Dokud nebudou mít možnost jiné obživy než zakládání nových farem, kvůli nimž musí kácet les, nebude naše snaha přírodu chránit úspěšná. Aby se tamní obyvatelé stali na lese nezávislí, nebo naopak závislí v jeho prospěch, je potřeba jim nabídnout i jiné, udržitelnější formy 

obživy, které jsou k lesu ohleduplné. Uspořádáme pro ně vzdělávací workshopy, nabídneme jim mikropůjčky ve formě investic a pomůžeme vybudovat experimentální a demonstrační organické farmy, na kterých budou moci získávat cenné zkušenosti a rady od ostatních farmářů i lektorů.

Náš cíl:

Zvýšit životní úroveň přímo 500 domorodců, nepřímo až 100 000 obyvatel

Naučíme domorodce následujícím dovednostem a vybavíme je, aby se jim mohli věnovat:

 

Organické agrolesnictví

 

 

150 lidí

 

Včelaření

 

 

150 lidí

 

Akvafonické vertikální farmaření

 

 

50 lidí

 

K lesu šetrná pastva dobytka

 

 

50 lidí

 

Ekologické zpracování zemědělských produktů

 

 

50 lidí

 

Výzkum a zodpovědná turistika

 

 

50 lidí

Protože jde o investici, po jejím splacení budou zbylé finance investovány znovu. Investice se vám tedy nejen vrátí, ale stane se základem pro další úspěšné investice.

Transparentnost

Proč je nutné věnovat pozornost transparentnosti?

Kamerun, stejně jako další rozvojové země, neúspěšně bojuje s všudypřítomnou a narůstající korupcí. Korupce a netransparentnost jsou problémy na úplně všech úrovních kamerunské administrativy.

Náš cíl:

Být neúplatní, transparentní a jít všem v okolí příkladem


Natočíme
vše, co děláme.


Vytvoříme
vzdělávací videa.


Založíme
webovou stránku

lokálnímu vesnickému zastupitelstvu a naučíme jeho členy jak využívat transparentní nástroje a získat tak ztracenou důvěru vesničanů.


Zveřejníme
všechny transakce, úspěchy i neúspěchy.

Co nám pomůže dosáhnout vytyčených cílů?

Forest Friendly Family cooperative

 

 

Veškeré naše investičně ochranářsko-rozvojové aktivity poběží pod hlavičkou FFF. Jde nám o zajištění udžitelnosti programu trvalým a pevným sdružováním lidí.

 

Njangi

 

 

Tzv. Rotující spořitelní a úvěrní sdružení je formou lokální banky, která je založena na důvěře a rodinném typu společnosti. Určitý počet lidí (v našem případě 25) se pravidelně schází za účelem uschovat i půjčit peníze v rámci dané skupiny lidí.

 

Ženy

 

 

V Kamerunu jsou ženy hlavní hybnou silou rozvoje a největší zárukou udržitelnosti téměř veškerých aktivit. Proto budeme právě na ně směřovat naši pozornost. 70 % lidí, kteří se zapojí do našich ochranářsko-rozvojových aktivit, budou právě ženy.

 

Školení a semináře

 

 

Ačkoliv v rovníkové Africe narazíte prakticky na všechny výdobytky technologického pokroku, nikdo se stroji, zařízeními a produkty neumí správně zacházet. V rámci trainingshipu naučíme domorodce, jak je efektivně používat.

 

Blockchain

 

 

Chceme využít výhody a vlastnosti blckchainové technologie.
Ta nám nabízí celou řadu možností užitečných pro dosažní našich cílů. Blockchain umožňuje uchovávat relevantní informace transparentně a ověřitelně.

 

Povedlo se nám

(2010 - 2016)

1.

 

Postavili jsme a uvedli do provozu mateřskou a základní školu, ve které učí tři kamerunští učitelé. Školu v současnosti navštěvuje dvacet studentů (100 % dětí, které v horách žijí).

2.

 

Zvýšili jsme povědomí o důležitosti a funkcích lesa a zbrzdili (bohužel nezastavili) jeho úbytek.

3.

 

Naučili jsme včelařit dvacet místních farmářů. Aby se sami mohli stát včelaři. Formou investice jsme jim poskytli potřebné vybavení.

4.

 

Vysadili jsme 5 000 stromů (vlivem období sucha bohužel dodnes přežilo 1 000 z nich), které postupně zalesňují 5 hektarů vyklučené lesní plochy, kde vyvěrá jeden ze stovky pramenů v horském Abongphenu.

5.

 

Začali jsme s turistickým programem Holidays that matter – do hor jsme tak přivedli už stovky místních lidí i cizinců.

Novinky

Přihlaš se k odběru nejnovějších aktualit našeho ochranářského programu

Naši partneři