• Čeština
  • English
Customer Login
Lost password?

Zobrazit košík

Češi sází nový les v Kamerunu

Před sto lety zabíral horský mlžný les v kraji Bamenda Highlands až polovinu celé rozlohy tohoto pohoří, nyní v důsledku kácení pokrývá zhruba jen 3 procenta. Třetina těchto kamerunských lesů se nachází v oblasti Kedjom-Keku, která dala název českému občanskému sdružení, jehož cílem je právě jejich obnova. Že to myslí sdružení Kedjom-Keku s obnovou lesa vážně, ukazuje i letos, kdy se chystá v následujících dvanácti měsících vysadit celkem 50.000 nových stromů na 50 hektarech půdy.

Kam mizí kamerunský horský mlžný les?

Stejně jako v jiných částech rozvojového světa i v Kamerunu přibývá obyvatel, populace se zde za posledních sto let zvýšila desetkrát. Tento prudký nárůst s sebou nese potřebu zajistit pro všechny Kamerunce dostatek jídla. Prvním a nejjednodušším způsobem, jak získat hospodářskou půdu, je kácení lesa, na jehož místě vznikají pole, pastviny.

Ale nejen potřeba půdy stojí za kácením lesů. V důsledku globálních klimatických změn se zde zvýšila průměrná teplota, některé potoky vysychají. Tam, kde se před dvaceti lety u pramenů nejvýše umístěných potoků daly brzy ráno sledovat krystalky ledu, dnes již nic takového k vidění není. Celá oblast se přitom nachází na hranici dvou velkých povodí řeky Niger a největší řeky Kamerunu Sanaga. Je tak zásobárnou vody nejen pro místní, ale i pro miliony lidi žijících po proudu těchto řek.

Vysazování nového horského lesa

Česká organizace Kedjom-Keku si vytyčila za cíl zastavit kácení v horském mlžném lese a tento jedinečný ekosystém obnovit. „Naše organizace působí v horské čtvrti Abongphen náležící ke Kedjom-Keku čtyři roky a po dlouhém vyjednávání a přípravách jsme loni nechali naklíčit prvních 10.000 stromů, ze kterých se zhruba polovina ujala,” představuje působení organizace její zakladatel Martin Mikeš a dále vysvětluje, „sázíme stromy, které jsou vhodné k znovuzalesňování pramenných oblastí jako třeba Vitex domiana, Maesopsis eminii, ale i kriticky ohrožené druhy Prunus africana a Newtonia camerunensis.”

Sdružení Kedjom-Keku začalo vysazovat stromy u pramene místního potoka, který je pravidelně půl roku vyschlý, protože taková lokalita je z hlediska zachování koloběhu vody nejvýznamnější. Okolo tohoto pramene dobrovolníci vysázeli přes 4.000 stromů a letos jich bude ještě víc. „V letošním a příštím roce chceme vysázet až 50 hektarů lesa, tedy 50.000 stromů,” říká Martin Mikeš ze sdružení Kedjom-Keku.

Projekty Kedjom-Keku

Prostá obnova horského mlžného lesa by neměla smysl, pokud by se zároveň na jiných místech dále pokračovalo v kácení. Dobrovolníci z Kedjom-Keku si tuto skutečnost dobře uvědomují, proto se snaží s místními domluvit, vysvětlit důležitost zachování jeho existence. Funguje totiž jako zásobárna vody a pokud bude dál soustavně kácen, celý region může fatálně doplatit na nedostatek této životadárné tekutiny.

Sdružení Kedjom-Keku v Kamerunu založilo Školu v mlze, kde jsou vyučovány děti místních farmářů a pastevců, v rámci dalšího projektu Kompost do každé rodiny se dobrovolníci snaží naučit místní obyvatele, jak využívat kuchyňské zbytky k zúrodnění svých polí.

Voda pro Kamerun

Nejdůležitějším projektem ale zůstává obnova horského mlžného lesa, zásobárny vody pro celý region, důležitého ekosystému, domova mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. V rámci projektu Voda pro Kamerun se na přelomu března a dubna mnohé kavárny a vinárny v Česku spojily se sdružením a rozhodly nabízet hostům litr kohoutkové vody za 20 Kč. Za každých vybraných 20 Kč občanské sdružení Kedjom-Keku slíbilo vysadit jeden strom na obnovu mizejících horských mlžných lesů v Kamerunu a to se právě teď děje.

Chcete-li nám pomoct v našich snahách zachránit horský les, napujte v našem novém ESHOPu,